Contact

Van Haver tot Gort
Doctor van de Hoevenlaan 13
7211 AK Eefde

KvK 53703057
BTWnummer 126981127B03
Bank  IBAN: NL08 INGB 0003762409 BIC: INGBNL2A
E-mail info@vanhavertotgort.nl

Disclaimer: De gegevens op deze website, twitter, facebook en elders door Van Haver tot Gort verstrekt, zijn van informatieve aard. De gegevens zijn geen vervanging voor een geneeskundige behandeling of geneeskundig of voedingsdeskundig advies van welke aard ook. Raadpleeg steeds uw geneesheer en medisch deskundige voor alles wat met uw gezondheid te maken heeft. Sla nooit het professioneel medisch advies van uw geneesheer of andere medische deskundige in de wind ten gevolge van iets dat u hier zou gelezen hebben.

De website eigenaar(s) en auteur(s) draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het hier gepresenteerde materiaal noch voor de correctheid of om het even welk ander kenmerk ervan en kunnen niet (direct of indirect) aansprakelijk gehouden worden tegenover wie ook voor het hier verstrekte materiaal, noch voor het gebruik ervan noch voor gevolgen van het gebruik ervan van welke aard ook.